7 điều cần làm khi nhìn thấy đường link lạ trên Facebook

Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” được triển khai dưới sự chủ trì, điều phối của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT. Chiến dịch nhằm giúp người dân trang bị kiến thức và cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay.

Viettel là một trong 8 doanh nghiệp ICT thuộc Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức ATTT tham gia chiến dịch này.

028 223 99777

error: Content is protected !!